Advertisement

Main Ad

ต่างกันยังไง ? คำว่า CHANGE/ SWAP/ EXCHANGE

ความแตกต่างของคำว่า SWAP/ CHANGE / EXCHANGE by MommySali

CHANGE -- อ่านว่า /เช้นจฺ/ ไม่ใช่ เช้ง นะคะ ไม่ใช่ส้มเช้ง ห้ามลืมนะคะ

คำว่า change ถือว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยมากๆ คำหนึ่ง นัยยะของมันจะมีความหมายว่า "เปลี่ยน" แบบ เปลี่ยนแปลง คือมีบางสิ่งเกิดขึ้นและต่างไปจากเดิม มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ อย่าขี้เกียจดูตัวอย่างประโยคนะคะ มันจะทำให้เราแจ่มขึ้น

Pardon me. Can I change the seat?
เอิ่ม ขอโทษนะคะ ขอเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมคะ
(เห็นไหมคะ ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขอที่นั่งอื่มมาแทนที่นั่งนี้ได้ไหม)

I know my life is about to change.
ฉันรู้ว่าชีวิตของฉันกำลังจะเปลี่ยนไป
(เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เหมือนเดิม มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น)

I am not trying to change my mind.
ฉันไม่ได้จะเปลี่ยนใจนะ
(เปลี่ยนตรงนี้คือ เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนใจคือ เคยคิดอะไรไว้ ก็จะไม่เอาแล้ว จะเปลี่ยนแล้วนั่นเอง)

SWAP -- อ่านว่า /สฺว็อปฺ หรือ สฺวาปฺ/ อย่าอ่านว่า สฺแว๊ปฺ นะคะ
คำนี้จะ มีความหมายว่า แลกเปลี่ยน (ออกไปในเชิงแลกเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเหมือน change)

เราให้อะไรเขาไป เพื่อ หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาทดแทนสิ่งที่เราให้ไป เราเรียกว่า swap ค่ะ
มาดูตัวอย่างประโยคกัน

Why don't we swap seats?
เรามาเปลี่ยนที่กันไหมคะ
(ฉันให้ที่ของฉันกับคุณ แลกกันกับคุณให้ที่ของคุณกับฉัน)

I have finished reading this book. Can I swap with you?
ฉันเพิ่งอ่านเล่มนี้จบค่ะ ขอแลก ขอเปลี่ยนกับเล่มที่คุณอ่านอยู่ได้ไหมคะ
(มาเปลี่ยนกัน มาแลกกัน -- เห็นไหมว่า มันไม่ใช่ว่าให้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่มันคือการแลกกัน)

EXCHANGE -- อ่านว่า /อิกสฺเช้นจฺ/ แปลว่า แลกเปลี่ยน
มีความหมายเหมือนคำว่า swap ค่ะ แต่คำนี้จะเป็นทางการมากกว่า

Let's exchange phone numbers.
เรามาแลกเบอร์กัน
(เอาเบอร์เราให้เขา และเอาเบอร์เขามา แลกกัน)

We are just going to exchange gifts.
เราแค่กำลังจะแลกของขวัญกัน
(เราเอาของขวัญของเราให้เขา เขาก็ต้องเอาของขวัญของเขาให้เรา แลกกัน แลกเปลี่ยนกัน)

ดังนั้น สาลี่ขอสรุปว่า คำว่า swap และ exchange มีความหมายแบบเดียวกัน คือ "แลกเปลี่ยน" "สลับ" "แลกกัน" ยื่นหมูยื่นแมวกัน ให้อะไรไป ก็หวังจะได้รับอะไรกลับมาด้วย เช่น แลกเงิน สลับที่นั่ง เป็นต้น แต่คำว่า change จะมีความหมายว่า เปลี่ยน แบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สิ่งนั้นจะแตกต่างไปจากเดิม ให้ถึงคำว่า transformation มันจะเปลี่ยนรูปไป เปลี่ยนสถานะไป เช่น อารมณ์ของเธอเปลี่ยนไป เราใช้ Her mood changes. แมรี่โตขึ้นและเปลี่ยนไปจากเดิม Mary changed completely as she grew older. เป็นต้น

เอาล่ะ ใครเข้าใจแล้ว ยกมือขึ้น
สาลี่จะนับละน้า 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น