Advertisement

Main Ad

ครูสาลี่มาสอน "คำศัทพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง"

วันนี้ มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการ "เลือกตั้ง" กันค่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่คำ 2 คำ ที่พวกเรามักจะสับสนกัน ทั้งในเรื่องความหมายและตัวสะกด ครูสาลี่บอกได้เลยว่า ใช้ผิด ชีวิตเปลี่ยนนะคะ รออะไร...ไปเรียนกันเลย


ใน 2 คำนี้ จะมีคำหนึ่งคำที่แปลว่า "การเลือกตั้ง" ในขณะที่อีกคำหนึ่ง จะแปลว่า "การตื่นตัวของอวัยวะเพศชาย" เลือกกันก่อนที่ครูสาลี่จะเฉลยในย่อหน้าต่อไปค่ะ ห้ามขี้โกงนะเออ


ทุกคนเลือกคำว่า election หรือ erection กันคะ ถ้าใครเลือกคำแรก ครูสาลี่ก็ขอปรบมือให้ค่ะ จำไว้เลยว่า คำว่า election นั้นสะกดด้วยตัว 'l' ค่ะ ส่วนคำที่สะกดด้วยตัว 'r' จะมีความหมายว่า "การตื่นตัวขออวัยวะเพศชาย" น้องชายตัวน้อยตั้งโด่ตรงแหน๋วเลยค่ะ
(ปิดปากหัวเราะคริคริ ด้วยความขัดเขิน) 


ต่อไปนี้ ครูสาลี่จะพูดถึงกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Election และ Erection กันค่ะ ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าคำหรือกลุ่มคำที่เรานำมาใช้ด้วยกันว่า Collocations (a grouping of words in a sentence) อ่านว่า /ค็อลเล็อเค้ฌึ่น/ - เน้นที่คำที่ครูสาลี่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะ ว่า /ฌ/ ให้สมมุติว่าเป็นเสียง /sh/ หรือ /ʃ/ ในหลักการออกเสียงตามสัทอักษรหรือ Phonetics นะคะ

Collocations and Examples of the word "Election"

* To win/ to lose an election ชนะ/แพ้ การเลือกตั้ง

e.g. A politician must project himself if he wants to win an election.
       นักการเมืองต้องนำเสนอตัวเองออกมาให้ได้หากเขาต้องการชนะการเลือกตั้ง

       It would be premature to conclude that Wilson will lose the election.
       มันคงจะด่วนสรุปไปหน่อยที่จะบอกว่าวิลสันจะแพ้จะเลือกตั้ง

* An election campaign การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

e.g. The purpose of the trip is to raise funds for the election campaign.
       วัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือการระดมทุนสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

* An election result ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

e.g. The election result is a humiliation for our party.
       ผลการเลือกตั้งนำมาอับอายมาสู่พรรคของพวกวเราอย่างยิ่ง

* A candidate ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

e.g. The candidate had lost the election.
       ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเพิ่งจะแพ้การเลือกตั้งไป

* A ballot paper ใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ a ballot box กล่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (V. to ballot for = to vote secretly ลงคะแนนเสียงโดยลับ)

e.g. Since she supported none of the candidates, she spoiled her ballot paper.
       ในเมื่อเธอไม่ได้สนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนใดเลย เธอจะเลือกที่จะไม่กาเครื่องหมายใดๆ ในใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเธอ

       Please put your ballots in this ballot box.
       โปรดหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงลงในกล่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

       We balloted for the candidate.
       พวกเราลงคะแนนเสียงกันโดยลับเพื่อเลือกผู้แทน

* To vote for + someone เลือก/ลงคะแนนเสียงให้ ...

e.g. Who did you vote for?
       คุณลงคะแนนเสียงให้ใครไป

       Who are you going to vote for in the Bangkok governor election?
       คุณจะลงคะแนนเสียงให้ใครในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมาถึงนี้ 

ส่วนคำว่า erection ที่แปลว่า การตื่นตัวของอวัยวะเพศชายมี collocations ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ Collocations and Examples of the word "Erection"

* To get/ to have an erection นกเขาตั้งชัน (มีอารมณ์ทางเพศ)

e.g. How to get an erection with a woman you have been married for fifteen years?
       ทำอย่างไรให้เกิดอารมณ์วาบหวามกับผู้หญิงที่แต่งงานกันมานานแล้วถึง 15 ปี

* to erect something = to build something สร้าง/กอสร้าง

e.g. The war memorial was erected in 1950.
       อนุสรณ์สถานสงครามแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1950 

* erect (adjective) = in a straight position

e.g. Stand with your arms by your side and head erect. 
       ยืนเอาแขนวางไว้แนบลำตัวและศรีษะตั้งตรง

ครูสาลี่หวังว่าทุกคนคงจะเห็นภาพและไม่ลืมคำศัพท์ 2 คำที่ครูได้สอนไปในวันนี้นะคะ 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น