เคยสงสัยไหม คำว่า World - Earth - Globe มีความหมายต่างกันยังไง ทั้งๆ ที่ทั้งหมดก็แปลว่า "โลก" เหมือนกัน