"บ้านเดี่ยว" พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะคะแม่ มาลูกเดี๋ยวแม่อธิบายเอง