Advertisement

Main Ad

รวมแบบฟอร์มและสูตร EXCEL เพื่อใช้ในการคำนวณเรื่องต่างๆ ครบทั้งวงจรชีวิต ดีจริงๆ นะ

 รวมสูตร EXCEL ใช้กับทุกๆ เรื่องในชีวิต

สูตร Excel นี้มีครบถ้วนทุก ๆ ด้าน สาลี่ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำและผู้รวบรวมสูตรต่าง ๆ เหล่านี้จริงๆ ที่ทำให้ชีวิตของพวกเราง่ายขึ้น สำหรับการดาวน์โหลด คลิกไปที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะ รายชื่อ (1..,2...,3....) เป็นเพียงรายละเอียดภายในหัวข้อนั้นเท่านั้น ต้องคลิกที่ "หัวข้อ" นะคะ หากต้องการดาวน์โหลด 
ด้านสุขภาพ ฟิตเนส ความพร้อมของร่างกาย ดัชนีมวลกาย 

 1.   หน่วยวัดเครื่องชั่งน้ำหนัก 
 2.   แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี
 3.   แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ
 4.   ประวัติสุขภาพ
 5.   ใบบันทึกโรคภูมิแพ้ 
 6.   บันทึกสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 7.   ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ
 8.   เครื่องมือติดตามความดันโลหิต
 9.   การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร 

INVOICE ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้การขาย ใบแจ้งหนี้การบริการ สลิป ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี

 1.  ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี
 2.   ใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษี
 3.   ใบสั่งซื้อที่มีภาษีขาย
 4.   ใบสลิป
 5.   ใบแจ้งหนี้พร้อมภาษีขายบางส่วนที่นำมาใช้
 6.   ใบแจ้งหนี้พร้อมการคำนวณภาษี
 7.   ใบแจ้งหนี้ที่คำนวณยอดรวม
 8.   ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่มีส่วนลดเงินมัดจำ
 9.   ใบแจ้งหนี้การขายพร้อมภาษีและการคำนวณการขนส่งและการจัดการ
 10.   ใบแจ้งหนี้การขายที่มีหมายเลขสินค้า 
 11.   สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน
 12.   สูตรการสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ
 13.   สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า
 14.   สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า อ้างอิงรหัสสินค้า
 15.   ใบกำกับภาษี
 16.   บิลเงินสด ใบกำกับภาษี

เอกสารกำหนดเวลาเข้ากะ บัตรลงเวลา ตารางทำงานรายสัปดาห์ของพนักงาน

 1.   แผ่นแสดงเวลารายสัปดาห์
 2.   ใบบันทึกเงินสดของเพ็ดตี้ 
 3.   บัตรลงเวลาของพนักงาน
 4.   ตารางเวลารายสัปดาห์พร้อมงานและการล่วงเวลา
 5.   ตารางเวลารายสัปดาห์จำแนกตามลูกค้าและโครงการ
 6.   ตารางเวลารายสัปดาห์
 7.   ตารางการทำงานรายสัปดาห์
 8.   กำหนดเวลาสำหรับกะของพนักงาน 
 9.   สูตรคำนวณโบนัส
 10.   สูตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที
 11.   สูตรการคิดค่าโอที

ชีวิตส่วนตัว รายการสินค้าที่ต้องซื้อ รายชื่อหนังสือที่อ่าน บันทึกการบริจาคเงิน งบประมาณการแต่งงาน ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว และอื่นๆ 

 1.   สมุดรายวันปาร์ตี้อาหารมื้อค่ำ
 2.   รายชื่อหนังสือที่อ่าน
 3.   รายการสินค้าที่ต้องซื้อ
 4.   รายการสิ่งที่จะทำสำหรับโครงการ
 5.   รายการสิ่งของในบ้าน
 6.   รายการตรวจสอบบันทึกย่อคำขอบคุณ
 7.   รายการช็อปปิ้งของขวัญ
 8.   แผนภูมิแสดงการเติบโตของทารก
 9.   บันทึกการบริจาคเงิน
 10.   บันทึกการค้นหางาน
 11.   บันทึกการเจ้ารับบริการของรถยนต์
 12.   ตารางเวลาการซ่อมบำรุงบ้าน
 13.   ตัวติดตามของขวัญวันแต่งงาน
 14.   เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องน้ำอีกครั้ง
 15.   เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องครัวอีกครั้้ง
 16.   ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว
 17.   การวางแผนอาบน้ำเด็กอ่อน
 18.   การทัวร์หลายประเทศทั่วโลก
 19.   สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต
 20.   สูตรการแปลงค่าเงินตามสกุลเงินต่างๆ 
 21.   สูตรการคำนวณเวลาในการผ่อนชำระ
 22.   ตารางคำนวณการแลกเงิน
 23.   ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว

งานบริหารทรัพยากรบุคคล HR

 1.   รายชื่อสมาชิก
 2.   รายชื่อการแลกเปลี่ยนของขวัญ
 3.   รายการโทรศัพท์ขององค์กร
 4.   ข้อมูลผู้สมัครงานและตารางเปรียบเทียบ
 5.   กำหนดเวลาสำหรับการจัดงาน 5 วัน 
 6.   กำหนดการเดินทางทางธุรกิจ
 7.   กำหนดการจัดการออฟฟิศ

กีฬา รายชื่อนักกีฬา รายการแข่งขัน

 1.   รายชื่อนักกีฬาเยาวชน
 2.   รายการการแข่งขัน 

การศึกษา บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์ บัตรประจำตัวนักเรียน ตารางผลคูณ ตัวติดตามผลการเรียน 

 1.   รายการระยะเวลาของแต่ละชั้นเรียน
 2.   แผนการสอนประจำสัปดาห์ของผู้สอน
 3.   บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์
 4.   บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน
 5.   บัตรประจำตัวนักเรียน
 6.   ตารางผลคูณ
 7.   ตารางของชั้นเรียนประจำสัปดาห์
 8.   ตัวติดตามผลการเรียน
 9.   ตัวติดตามเครดิตทางการศึกษา
 10.   สูตรการคัดเกรดเฉลี่ยสะสม
 11.   ตารางการตัดเกรดแบบตัวเลข
 12.   ตารางการตัดเกรด
 13.   ตารางการคิดคะแนน
 14.   การตัดเกรด ผ่าน ไม่ผ่าน

การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 1.   รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทาง
 2.   รายการตรวจสอบการเดินทางสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

การเงิน การบัญชีและการลงทุน กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้ เครื่องคิดเลขสำหรับการลงทุนรายปี

 1.   แผ่นงานวิเคราะห์เงินกู้
 2.   ผลประกอบการจากการลงทุนในหลักทรัพย์
 3.   งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล
 4.   เครื่องคิดเลขสำหรับการลงทุนรายปี
 5.   กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้
 6.   การลงทะเบียนสมุดเช็ค
 7.   สูตรหาค่าเสื่อมราคาแบบร้อยละเท่ากัน
 8.   สูตรหาค่าเสื่อมราคา
 9.   สูตรการหาความคุ้มค่าในการลงทุน
 10.   ตารางคำนวณงบดุล
 11.   ตารางคำนวณงบกำไรขาดทุน

การขายและสินค้าคงคลัง รายการราคาสินค้าและค่าบริการ

 1.   รายการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ
 2.   รายการราคาผลิตภัณฑ์
 3.   รายการราคาค่าบริการ
 4.   สูตรหาค่าใช้จ่ายเซลล์
 5.   สูตรหาค่าคอมมิชชั่น
 6.   สูตรการลดราคาสินค้าโดยใช้เงินซื้อสินค้าเป็นเงื่อนไขในการลดราคา
 7.   สูตรการสร้างโปรแกรมคำนวณราคาค่าเช่าอุปกรณ์
 8.   สูตรการลดราคาสินค้า เมื่อซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเครดิต
 9.   สูตรการตั้งราคาสินค้า
 10.   สูตรการตั้งราคาสินค้า เพิ่มราคาเพื่อรับกับราคาที่จะลด
 11.   สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ

ภาษี

 1.   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2.   สูตรการคำนวณภาษีบุคคล

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น