Advertisement

Main Ad

แบบฟอร์มเอกสารราชการสำหรับการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ (แปลเอกสารราชการ)

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศและต้องขอวีซ่า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแปลเอกสารส่วนตัวต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไปได้ การแปลเอกสารเหล่านี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากและข้อสงสัยมากมายให้แก่ผู้ที่ต้องการแปลเอกสาร 

คำถามที่มักพบบ่อย ได้แก่


  • ต้องให้ใครเป็นผู้แปล ผู้แปลต้องมีคุณวุฒิอย่างไร
  • แปลเสร็จแล้วใครที่สามารถรับรองคำแปลได้บ้าง
  • เมื่อได้คำแปลแล้ว จะไปให้ที่ไหนรับรอง
  • สถานที่รับรองเอกสารอยู่ที่ไหน
  • ต้องเสียเงินเท่าไรกันแน่
คำตอบ ก็คือ ทุกคนสามารถแปลเอกสารที่จะนำไปรับรองได้ทั้งหมดค่ะ ในการแปลเอกสารราชการ ควรต้องแปลให้ถูกต้องทั้งคำศัพท์และไวยกรณ์ เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูแบบการแปลเอกสาร รวมทั้งฟอร์มการแปลเอกสารราชการได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ 

  

เมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถลงชื่อรับรองได้เลยค่ะ โดยอาจลงว่า Certified True Translation และลงลายมือชื่อไว้ด้านล่าง (การรับรองคำแปลจะรับรองด้วยตนเองหรือให้คนที่แปลรับรองให้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องคุณวุฒิมากนัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ตรวจเอกสารให้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้ว หากแปลผิดเจ้าหน้าที่จะไม่รับรองเอกสารให้ค่ะ นั่นคือคุณต้องกลับมาแก้ใหม่อยู่ดี แต่จะมีปัญหาก็คือเรื่องเวลาและเงินค่าธรรมเนียมค่ะ -- สาลี่จะอธิบายให้ฟังต่อไปนะคะ)

เมื่อได้คำแปลเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไป (หากคุณดำเนินเรื่องทุกอย่างด้วยตนเอง) ก็คือการเดินทางไปกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ งานด้านนิติกรณ์ (ชั้น 2)  ส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานด้านนิติกรณ์ อ่านได้ที่นี่ค่ะ

สถานที่ของสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะนะคะ แผนที่คลิ๊กเลยค่ะ

เมื่อไปถึงรบกวนกรอกข้อความในแบบคำร้องขอรับรองเอกสาร (กดที่นี่ ลิ้งค์ลำดับแรกค่ะ) แล้วกดบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อยื่นเอกสารค่ะ (หากเจ้าของที่มีชื่อปรากฏในเอกสารที่นำมารับรอง ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ "หนังสือมอบอำนาจ" นะคะ ซึ่งหากเตรียมแบบฟอร์มคำร้องขอรับรองเอกสารมาจากที่บ้าน มันจะทำหน้าที่เป็นหนังสือมอบอำนาจไปในตัวอยู่แล้วค่ะ (ดูกรณียื่นเอกสารแทนผู้อื่น)

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมในการแปลเอกสาร คือ คุณต้องเสียค่ารับรองเอกสารให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 บาท ต่อ 1 ฉบับ (1 ฉบับคือ 1 ชุด หากต้อง 2 ชุด คือ 2 ฉบับนะคะ)
เสร็จแล้วรอไปอีก 2 วันทำการ ค่อยมารับเอกสารค่ะ

หรือเสีย 400 บาทต่อฉบับ (2 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ) เพื่อรับรองคำแปลด่วน (ได้ภายในวันเดียว) แล้วแต่ละเลือกนะคะ ^^

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านบ้างพอสมควรนะคะ :)

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
ครูสาลี่

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น