Advertisement

Main Ad

คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Vocabulary) ชุดที่ 1

วันนี้ เรามารู้จักคำศัพท์ที่ใช้และมักได้ยินกันบ่อยๆ ในห้องเรียนกันค่ะ ครูจัดทำมาให้เป็นสไลด์สวยงาม คุณพ่อคุณสามารถนำไปปริ้นออกมาเป็นแฟลชการ์ดเพื่อให้ลูกๆ ได้ท่องจำกันได้อีกด้วย เตรียมตัวลูกให้พร้อมก่อนเปิดเทอมนะคะ อย่าปล่อยให้เวลาปิดเทอมเสียประโยชน์ไปน้า 

Download ไฟล์พีดีเอฟ ที่นี่ค่ะ


Classroom Vocabulary Lists

🧍stand up /สแตนดฺ อัพ/ ยืนขึ้น

👨‍🏫Go to the board /โกวฺ ทู เฑฺอะ บอรฺด/ ไปที่กระดานค่ะ

🪑Sit down Take your seat /ซิทฺ ดาวนฺ/ /เท้คฺ ยัวรฺ ซี้ทฺ/ นั่งลง 

✍️Write your name /ไร้ทฺ ยัวรฺ เนมฺ/ เขียนชื่อของตัวเองลงไป

👝 Erase your name /อิเรสฺ ยัวรฺ เนมฺ/ ลบชื่อของตัวเองออกไป

📖 Open your book /โอ้เพ่น ยัวรฺ บุ๊คฺ/ เปิดหนังสือ

📗 Close your book /โคลซฺ ยัวรฺ บุ๊คฺ/ ปิดหนังสือ

Study Page 9

📓 /สตั๊ดดิ เพจฺ นายนฺ/ ศึกษาเนื้อหาหน้า 9 

📒Read Page 9 /รี้ด เพจฺ นายนฺ/ อ่านเนื้อหาหน้า 9

🎒Put away your book /พุทฺ อเวยฺ ยัวรฺ บุ๊คฺ/ เก็บหนังสือให้เรียบร้อย

🧏🏻Listen to the question /ลิสซึ่น ทู เฑอะ เควสฺชึ่น/ ตั้งใจฟังคำถามนะคะ

🖐 Raise your hand /เรสฺ ยัวรฺ แฮนดฺ/ ยกมือขึ้น

✅ Give the answer /กิ๊ฝฺ ฑฺิ แอนเซอรฺ/ ตอบคำถาม

👨‍👨‍👦‍👦 Work in groups /เวิรฺค อิน กรุ๊พสฺ/ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

🤗 Help each other /เฮลฺพ อีชฺ อาเธอรฺ/ ช่วยเหลือกันนะคะ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น