Advertisement

Main Ad

คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำที่ทุกคนต้องรู้

คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำที่ทุกคนต้องรู้ เพราะใช้บ่อยที่สุดและรวมรวบมาให้ทุกคนแล้วจากดิกชันนารีออนไลน์ ค่าย wikitionary.com 

[ รู้คำศัพท์ 1,000 คำนี้ พูดได้แน่นอน -- วิธีการฝึกอยู่ด้านล่าง กรุณาอ่านให้จบ ] 👉👉 คำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำที่ทุกคนต้องรู้ เพราะใช้บ่อยที่สุดและรวมรวบมาให้ทุกคนแล้วจากดิกชันนารีออนไลน์ ค่าย wikitionary.com

เมื่อกดเข้าไปทุกคนจะพบกับคำศัพท์ 1,000 คำจาก wikitionary.com ✍️✍️ สาลี่จะทยอยทำตัวอย่างประโยคให้ทุกๆ คนนะคะ ✍️✍️ ใจเย็นๆ นะ สาลี่จะค่อยๆ ทำวันละนิด วันละหน่อย สิ่งที่การันตีได้อย่างหนึ่งคือ ถ้าทุกคนท่องคำศัพท์ 1,000 คำนี้ได้ คุณจะพูดได้แน่นอน

👄👄วิธีการฝึก👄👄

1. อ่านออกเสียงคำนั้นออกมา ประมาณ คำละ 5 รอบ (เอาแบบจริตดัดหน่อยๆ นะคะ ถ้าออกเสียงไม่ถูก เม้นท์ถามได้)
2. ปิดตา นึกถึงรูปภาพคำๆ นั้นในหัว (แต่ละคนอาจนึกภาพไม่เหมือนกัน เช่น คำว่า man สาลี่อาจจะนึกถึง ผู้ชายล่ำบึก คล้ำเข้ม อันตราย บางคนอาจนึกถึงโอ้ปป้า เกาหลี ตี้สะเทือนใจ ประมาณนั้น) และออกเสียงคำนั้นออกมาอีก 5 ครั้ง

3. คราวนี้ ลองอ่านตัวอย่างประโยค ที่สาลี่ทำมาให้ อ่านให้เข้าใจสัก 2-3 รอบ

4. ฝึกแต่งประโยคของตัวเอง จากคำศัพท์ที่เรียนไป ถ้าแต่งไม่ออก ก็พูดประโยคภาษาไทย แล้วเอาคำศัพท์นั้นทดแทนคำไทยเข้าไปในประโยค

5. ฝึกวันละ 5 คำ ก็พอ แต่ฝึกทุกวัน พร้อมแล้ว ลุยเลย


สาลี่ขอบอกเลยว่า ใครไม่เห็นคุณค่าของคำศัพท์ที่สาลี่นำมาให้ในวันนี้ "จะเสียใจ" ไป 10 ชาติ (เว่อร์ไหมคะ) สาลี่เคยไลฟ์ไปเมื่อปีที่แล้วว่า เมื่อคนเรารู้คำศัพท์พื้นฐานประมาณ 300 คำ เราจะพอฟัง พอเดา ประโยคพื้นฐานได้พอรู้เรื่อง แต่ถ้าเราสะสมคลังศัพท์ของเราให้มีมากประมาณ 800 คำ เราจะสามารถฟังและพูดโต้ตอบเป็นประโยคง่ายๆ ได้เลย

เกณฑ์นี้สาลี่ใช้โค้ชนักเรียนที่เรียนกับสาลี่ค่ะ หากพ่อแม่หรือนักเรียนที่เรียนสามารถรู้คำศัพท์ได้ถึง 800 คำ พวกเขาจะสามารถแต่งประโยคความเดียวหรือความรวม พร้อมพูดสื่อสารให้เข้าใจความต้องการพื้นฐานของตัวเองได้ เช่นเดียวกัน หากเราพูดภาษาอังกฤษ กับลูกๆ ของพวกเราที่บ้าน โดยใช้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้อยู่ทุกวัน ลูกเราจะรู้คำศัพท์มากกว่า 800 คำ ก่อนเข้า ป. 1 แน่นอนค่ะ 

ถ้าเห็นว่าดีแล้วก็ อย่าลังเล ลุยกันเลย วิธีฝึกคือ ออกเสียงคำศัพท์ออกมาดังๆ ก่อน แล้วค่อย อ่านออกเสียงประโยคตัวอย่างออกมาดังๆ นะคะ a  ➡➡ A cat is walking on the roof.

about  ➡➡ Tell me about it. 

above  ➡➡ Our room is above your friend's room.

across  ➡➡ We have to walk across the road. 

act  ➡➡ Stop acting like a baby.

actor  ➡➡  My son wants to be an actor. 

active  ➡➡ She is 70 years old but is still very active. 

activity  ➡➡  Do some activities with your kids every day.

add  ➡➡  Add the flour into the bowl.

afraid  ➡➡  Don't be afraid of anything. I am here with you.

after  ➡➡  We will leave after lunch. 

again  ➡➡  Try again. It takes practice.

age  ➡➡  You are the same age as my sister. 

agree  ➡➡  We don't always agree about everything.

air  ➡➡  Let's go out for some fresh air.

all  ➡➡  All my plants have died.

alone  ➡➡  He lives alone.

along  ➡➡  They walked slowly along the road.

already  ➡➡ I'm already late. 

always  ➡➡ Always lock your car.

am  ➡➡  I am a very confident person.

amount  ➡➡  Mix the color in equal amount.

an  ➡➡  Do you have an egg?

and  ➡➡  Do it slowly and carefully.

angry  ➡➡ What is she angry about?

another  ➡➡  Would you like another drink?

answer  ➡➡  The short answer is no.

any  ➡➡  Take any book you like. 

anyone  ➡➡  Is anyone there?

anything  ➡➡  I'm so hungry. I'll eat anything.

anytime  ➡➡ You can call me anytime. 

appear  ➡➡   A man suddenly appeared in the doorway.

apple  ➡➡  Peel and core the apples.

are  ➡➡  They are looking for something in your room. 

area  ➡➡  She knows the local area very well.

arm  ➡➡  He has a tattoo on the upper right arm.

army  ➡➡  Her husband is in the Army.

around  ➡➡  Our house is just around the corner.

arrive  ➡➡  They arrived at the meeting 20 minutes late. 

art  ➡➡  She's good at art and design.

as  ➡➡  I respect him as a doctor. 

ask  ➡➡  Did you ask the price?

at  ➡➡  I met him at the party. 

attack  ➡➡  He attacked her with a knife.

aunt  ➡➡   My aunt lives in Phuket.

autumn  ➡➡  Tree leaves turn orange and yellow in autumn. 

away  ➡➡  The beach is just 5 kilometers away.


baby  ➡➡  My sister is expecting a baby. She is pregnant now. She is going to have a baby. 

base  ➡➡  After the attack, they returned to base.

back  ➡➡ He stepped back to let me pass. 

bad  ➡➡  I'm having a really bad day. 

bag  ➡➡  She opened her bag and took out her key. 

ball  ➡➡  The ball bounced off down the road.

bank➡➡  My salary is paid directly to the bank. 

basket➡➡ Put your soiled clothes in the laundry basket.

bath  ➡➡  How often do you take a bath? 

be➡➡ Just be yourself. 

bean  ➡➡  Soak the beans overnight. 

bear  ➡➡ She was afraid she wouldn't be able to bear the pain. 

beautiful  ➡➡  She was even more beautiful than I had remembered. 

beer  ➡➡  You can still taste and smell the beer in your mouth.

bed  ➡➡  Pete lay in bed thinking.

bedroom  ➡➡  I'd like to book a double bedroom for two nights, please. 

behave  ➡➡  He was a little boy, but he behaved as if he was an adult. 

before  ➡➡  Put that money somewhere safe before it gets stolen.

begin  ➡➡  The meeting begins at 10:30 am.

behind  ➡➡  Is that your shoe behind the couch?

bell  ➡➡  She pressed the bell for the nurse.

below  ➡➡  For more information, see below. 

besides  ➡➡  Besides going to aerobics twice a week, she rides horses on Saturdays. 

best  ➡➡  John's idea is by far the best option.

better  ➡➡  There must be a better way to do this. 

between  ➡➡  You shouldn't eat between meals.

big  ➡➡  Buying your own house is a big commitment. 

bird  ➡➡  Our organization aims to protect wild birds. 

birth  ➡➡  Please give your name, address, and date of birth. 

birthday  ➡➡  What did you get for your birthday?

bit  ➡➡  I'm feeling a bit tired. 

bite  ➡➡  The dog bit him and made his hand bleed.

black  ➡➡  My hand were black from working on the car. 

bleed  ➡➡ Wash it in cold water so the colors don't bleed./ Your nose is bleeding. 

block  ➡➡  The ice was cut into blocks and stored in a special shed. 

blood  ➡➡  He had lost a lot of blood and was very weak. 

blow  ➡➡ She picked up a book and blew the dust off it. 

blue  ➡➡  My fingers were turning blue with cold.

board  ➡➡  He put the bread on the board and began to slice it. 

boat  ➡➡ The only way to get there was by boat. 

body  ➡➡ His head looks too big for his body.

boil  ➡➡  When the water boils, add the rice. 

bone  ➡➡  Cook the fish, then carefully remove the bones. 

book  ➡➡ Please open your books at page 25.

border  ➡➡  You can't cross the border without a passport.

born  ➡➡  Her grandfather died before she was born.

borrow  ➡➡  Can I borrow your calculator?

both  ➡➡  You can write both sides of the paper. 

bottle  ➡➡  They drank the whole bottle. 

bottom  ➡➡  I can't get the bottom of this pan clean. 

bowl  ➡➡  I always eat a bowl of cereal for breakfast. 

box  ➡➡  Read the instructions before taking it out of its box. 

boy  ➡➡  Their little boy is so naughty. 

branch  ➡➡  The store has branches in over 50 cities./ The wind rustled the bare branches of the trees. 

brave  ➡➡  The brave soldiers who fought and died for their country.  

bread  ➡➡  Have you ever tried making bread?

break  ➡➡  Don't play with the camera - you'll break it. 

breakfast  ➡➡  What did you have for breakfast this morning?  

breathe  ➡➡ Doctors said he was having difficulty breathing. 

bridge  ➡➡  We walked across a wooden bridge.

bright  ➡➡  She was wearing a bright red scarf.

bring  ➡➡ Can I bring the children with me? 

brother  ➡➡ Do you have any brothers and sisters?

brown  ➡➡  He had lovely brown eyes.

brush  ➡➡ Let me brush the dust off your jacket. 

build  ➡➡  They're building a new bridge over the river. 

burn  ➡➡  Have you burnt the toast again? 

business  ➡➡  It was a mistake to go into business with my brother. 

bus  ➡➡  The children go to school by bus. 

busy  ➡➡ Thank you for taking time out of your busy schedule to talk to us. 

but  ➡➡ We're making good progress, but we've still got a long way to go. 

buy  ➡➡ A lot of people just come into the shop without buying. 

by ➡➡ We returned home by a different route. cake  ➡➡  Would you like a slice of cake?

call  ➡➡  I called the office to tell them I'd be late.

can  ➡➡  I can't promise anything, but I'll do what I can.

candle  ➡➡  They light candles and incense and kneel down to pray before the image.

cap  ➡➡  Fill the bottle halfway with warm water, cap it and shake to mix.

car  ➡➡  It's quicker to go by car.

card  ➡➡  To register with the doctor you need your medical card.

care  ➡➡  The label on the box said 'Handle with care'. 

careful  ➡➡  People should be careful about the things they say. 

careless  ➡➡  Try not to be careless next time!

carry  ➡➡  Do you mind carrying this box for me? 

case  ➡➡  Have you seen my glasses' case anywhere?

cat  ➡➡   You need to cut your toenails

catch  ➡➡  He caught the flu and had to stay in bed.

central  ➡➡  The organization has a central office in Omaha.

century  ➡➡  The tribe had died out centuries before.

certain  ➡➡  We still can't be certain who is going to win. 

chair  ➡➡  I had to sit on a hard wooden chair all day.

chance  ➡➡  Participants are given the chance to learn another language. 

change  ➡➡  The signal changed from green to red.

chase  ➡➡  I chased after the robbers for more than a mile.

cheap  ➡➡  Cheap wine gives me a headache.

cheese  ➡➡  Sue cut six thin slices of cheese.

chicken  ➡➡  The female chicken is called a hen and the male is called a cock or a rooster. 

child  ➡➡  He can't understand - he's just a child.

children  ➡➡  The film is not suitable for young children.

chocolate ➡➡  I prefer milk chocolate to dark chocolate.

choice  ➡➡  It was a small shop and there wasn't much choice.

choose  ➡➡  You can choose what you want to do first. 

circle  ➡➡  Cut out a circle of paper.

city  ➡➡  You should visit Bangkok. It's a beautiful city.

class  ➡➡  George cam top of the class in English.

clever  ➡➡  Tina is quite clever and does well at school.

clean  ➡➡  Wipe the sink clean when you're done.

clear  ➡➡  The question wasn't very clear.

climb  ➡➡  The wall is too high to climb over. 

clock  ➡➡  That clock is ten minutes slow.

cloth  ➡➡  Is there any clean cloth for the table?

clothes  ➡➡  I showered and put on clean clothes.

cloud  ➡➡  Dark clouds floated across the moon.

cloudy  ➡➡  Tomorrow, it will be cloudy and cool.

close  ➡➡  Let me do the car door -- It won't close properly.

coffee  ➡➡  Do you like your coffee white or black?

coat  ➡➡  Tommy! Put your coat on, it's cold outside. 

coin  ➡➡  I used to collect coins when I was a kid.

cold  ➡➡  She splashed her face with cold water.

collect  ➡➡  Minie collects teddy bears.

color  ➡➡  Cut out the square and color it red. 

comb  ➡➡  Patty ran upstairs to comb her hair.

come  ➡➡  Can you come here for a minute?

comfortable  ➡➡  Wear loose comfortable clothing.

common  ➡➡   Bad dreams are fairly common among children. 

compare  ➡➡  How does life in Britain compare with life in the States?

complete  ➡➡  This is a complete waste of time.

computer  ➡➡  The information is stored on computer. 

condition  ➡➡  The house was in a terrible condition. 

continue  ➡➡  Dry weather will continue through the weekend. 

control  ➡➡  He's a good teacher who has control of his class.

cook  ➡➡  Where did you learn to cook?

cool  ➡➡  Relax in the sun with a cool drink.

copper  ➡➡  Copper was the earliest metal to be used by humans.

corn  ➡➡  All our chickens are fed on corn. 

corner  ➡➡  Put your address in the top right-hand corner of the page.

correct  ➡➡  Score one point for each correct answer. 

cost  ➡➡  I offered to pay the cost of the taxi.

contain  ➡➡  What does this box contain? 

count  ➡➡  Dada can count up to five now.

country  ➡➡  After ten years in Korea, he returned to his home country, Thailand.

course  ➡➡  I'm taking a course in public speaking.

cover  ➡➡  Cover the pot and back for an hour. 

crash  ➡➡  The plane crashed into a mountain.

cross  ➡➡  It's easy to have an accident just crossing the road. 

cry  ➡➡   I just couldn't stop crying.

cup  ➡➡   They drank cheap wine from plastic cups. 

cupboard  ➡➡   He put the papers into a cardboard folder and tied it with a red ribbon. 

cut  ➡➡  Can you cut me a piece of bread, please? dance  ➡➡  They stayed up all night singing and dancing.

danger  ➡➡  Children's lives are in danger every time they cross this road.

dangerous  ➡➡  The prisoners who escaped are violent and dangerous.

dark  ➡➡  It was dark outside and I couldn't see much.

daughter  ➡➡  It was dark outside and I couldn't see much.

day  ➡➡  “What day is it today?” “Monday.”

dead  ➡➡  My dad's dead; he died in 1990.

decide  ➡➡  Women should be free to decide what to wear for themselves.

decrease  ➡➡  The price of sugar has decreased by 5%.

deep  ➡➡  The water is only a few inches deep.

deer  ➡➡  Most male deer have antlers (= horns shaped like branches).

depend  ➡➡  I might not go. It depends how tired I am.

desk  ➡➡  He abandoned a career at sea for a desk job.

destroy  ➡➡  The building was completely destroyed by fire.

develop  ➡➡  The child is developing normally.

die  ➡➡  The plants died within a week.

different  ➡➡ They are sold in many different colors. 

difficult  ➡➡  It's really difficult to read your writing.

dinner  ➡➡  I never eat a big dinner.

direction  ➡➡  They hit a truck coming from the opposite direction.

dirty  ➡➡  Try not to get too dirty!

discover  ➡➡  Scientists around the world are working to discover a cure for COVID-19.

dish  ➡➡  I'll do the dishes (= wash them).

do  ➡➡  We will do what we can to help.

dog  ➡➡  I took my dog for a walk.

door  ➡➡  Close the door behind you, please.

double  ➡➡  Membership almost doubled in two years.

down  ➡➡  She bent down to pick up the coins.

draw  ➡➡  She drew a heart in the sand with a stick.

dream  ➡➡  Don't think about it. You'll only give yourself bad dreams.

dress  ➡➡  We were allowed to wear casual dress on Fridays.

drink  ➡➡  There are snacks and fizzy drinks in the kitchen.

drive  ➡➡  Don't drive so fast!

drop  ➡➡   Be careful not to drop that plate.

dry  ➡➡  Is my jacket dry yet?

duck  ➡➡  He had to duck as he came through the door.

dust  ➡➡   Could you dust the living room?

duty  ➡➡  It is my duty to report it to the police.
each  ➡➡  Each answer is worth 2 points.

ear  ➡➡  She whispered something in his ear.

early  ➡➡  Wow, you are ten minutes early!

earn  ➡➡  She doesn't earn much from her writing

earth  ➡➡   The Earth rotates round the sun.

east  ➡➡  The river flowed to the east.

easy  ➡➡  The shower is easy to install.

eat  ➡➡   Try to eat plenty of fresh fruit .

education  ➡➡  Mistakes are an essential part of education. 

effect  ➡➡  Her words had a magical effect on us.

egg  ➡➡  Whisk the egg and then add the flour.

eight  ➡  Divide eight by two you get four.

either  ➡➡   You can park on either side of the street.

electric  ➡➡   Could you plug in the electric kettle, please?

elephant  ➡➡    The kids had a ride on an elephant at the zoo.

else  ➡➡  Would you like anything else to drink? 

empty  ➡➡    There were no empty seats left in the hall.

end  ➡➡   Please go to the end of the line.

enemy  ➡➡   The soldiers fired at the enemy.

enjoy  ➡➡   Just relax and enjoy the movie.

enough  ➡➡   There isn't enough wind to fly a kite.

enter  ➡➡   Knock before you enter.

equal  ➡➡   Twelve inches is equal to one foot. 

entrance  ➡➡   I'll meet you at the entrance.

escape  ➡➡   No one can escape from the prison camp.

even  ➡➡   She didn't even call to say she wasn't coming.

evening  ➡➡   Thanks for a great evening. I really enjoyed it.

event  ➡➡   Twenty years after the event, his death remains a mystery.

ever  ➡➡   Do you ever wonder if you made the right decision?

every  ➡➡   The library is open every day.

everyone  ➡➡   If you get up early, try not to disturb everyone else.

exact  ➡➡   I can't remember her exact words.

everybody  ➡➡   There is enough food for everybody.

examination  ➡➡   The examination results will be announced in September.

example  ➡➡   Please give me an example.

except  ➡    The museum is open daily except Monday.

excited  ➡➡  What are you so excited about?

exercise  ➡➡   You shouldn't exercise on a full stomach.

expect  ➡➡   Don't expect it to improve overnight.

expensive  ➡➡   It is expensive to travel by plane.

explain  ➡➡   First, I'll explain the rules of the game.

extremely  ➡➡   Farmers are extremely busy during the harvest.

eye  ➡➡  Most stars are not visible to the naked eye.
face  ➡➡    She splashed her face with cold water.

fact  ➡➡     It's important to differentiate between fact and opinion.

fail  ➡➡     I didn't fail the exam; in fact I did rather well!

fall  ➡➡    Walk slowly on the ice, otherwise, you'll fall.

false  ➡➡    The diamonds she wears are false.

family  ➡➡    He is the eighth child in the family.

famous  ➡➡    This town is famous for its beautiful buildings.

far  ➡➡    The restaurant is not far from here.

farm  ➡➡    We worked on the farm in summer.

father  ➡➡   My father has a lot of worries. 

fast  ➡➡    fat  ➡➡    fault  ➡➡    fear  ➡➡    feed  ➡➡    feel  ➡➡    female  ➡➡    fever  ➡➡    few  ➡➡    fight  ➡➡    fill  ➡➡    film  ➡➡    find  ➡➡ fine  ➡➡ finger  ➡➡ finish  ➡➡ fire  ➡➡ first  ➡➡ fit  ➡➡ five  ➡➡ fix  ➡➡ flag  ➡➡ flat  ➡➡ float  ➡➡ floor  ➡➡ flour  ➡➡ flower  ➡➡ fly  ➡➡ fold  ➡➡ food  ➡➡ fool  ➡➡ foot  ➡➡ football  ➡➡ for  ➡➡ force  ➡➡ foreign  ➡➡forest  ➡➡ forget  ➡➡ forgive  ➡➡ fork  ➡➡ form  ➡➡ fox  ➡➡ four  ➡➡free  ➡➡ freedom  ➡➡ freeze  ➡➡ fresh, friend  ➡➡ friendly  ➡➡ from  ➡➡ front  ➡➡ fruit  ➡➡ full  ➡➡ fun, funny  ➡➡ furniture  ➡➡ further  ➡➡ future  ➡➡

G

game, garden, gate, general, gentleman, get, gift, give, glad, glass, go, goat, god, gold, good, goodbye, grandfather, grandmother, grass, grave, great, green, grey, ground, group, grow, gun

H

hair, half, hall, hammer, hand, happen, happy, hard, hat, hate, have, he, head, healthy, hear, heavy, hello, help, heart, heaven, height, hen, her, here, hers, hide, high, hill, him, his, hit, hobby, hold, hole, holiday, home, hope, horse, hospital, hot, hotel, house, how, hundred, hungry, hour, hurry, husband, hurt

I

I, ice, idea, if, important, in, increase, inside, into, introduce, invent, iron, invite, is, island, it, its

J

jelly, job, join, juice, jump, just

K

keep, key, kid, kill, kind, king, kitchen, knee, knife, knock, know

L

ladder, lady, lamp, land, large, last, late, lately, laugh, lazy, lead, leaf, learn, leave, leg, left, lend, length, less, lesson, let, letter, library, lie, life, light, like, lion, lip, list, listen, little, live, lock, lonely, long, look, lose, lot, love, low, lower, luck

M

machine, main, make, male, man, many, map, mark, market, marry, matter, may, me, meal, mean, measure, meat, medicine, meet, member, mention, method, middle, milk, mill, million, mind, mine, minute, miss, mistake, mix, model, modern, moment, money, monkey, month, moon, more, morning, most, mother, mountain, mouse, mouth, move, much, music, must, my

N

name, narrow, nation, nature, near, nearly, neck, need, needle, neighbour, neither, net, never, new, news, newspaper, next, nice, night, nine, no, noble, noise, none, nor, north, nose, not, nothing, notice, now, number

O

obey, object, ocean, of, off, offer, office, often, oil, old, on, one, only, open, opposite, or, orange, order, other, our, out, outside, over, own

P

page, pain, paint, pair, pan, paper, parent, park, part, partner, party, pass, past, path, pay, peace, pen, pencil, people, pepper, per, perfect, period, person, petrol, photograph, piano, pick, picture, piece, pig, pill, pin, pink, place, plane, plant, plastic, plate, play, please, pleased, plenty, pocket, point, poison, police, polite, pool, poor, popular, position, possible, potato, pour, power, present, press, pretty, prevent, price, prince, prison, private, prize, probably, problem, produce, promise, proper, protect, provide, public, pull, punish, pupil, push, put

Q

queen, question, quick, quiet, quite

R

radio, rain, rainy, raise, reach, read, ready, real, really, receive, record, red, remember, remind, remove, rent, repair, repeat, reply, report, rest, restaurant, result, return, rice, rich, ride, right, ring, rise, road, rob, rock, room, round, rubber, rude, rule, ruler, run, rush

S

sad, safe, sail, salt, same, sand, save, say, school, science, scissors, search, seat, second, see, seem, sell, send, sentence, serve, seven, several, sex, shade, shadow, shake, shape, share, sharp, she, sheep, sheet, shelf, shine, ship, shirt, shoe, shoot, shop, short, should, shoulder, shout, show, sick, side, signal, silence, silly, silver, similar, simple, single, since, sing, sink, sister, sit, six, size, skill, skin, skirt, sky, sleep, slip, slow, small, smell, smile, smoke, snow, so, soap, sock, soft, some, someone, something, sometimes, son, soon, sorry, sound, soup, south, space, speak, special, speed, spell, spend, spoon, sport, spread, spring, square, stamp, stand, star, start, station, stay, steal, steam, step, still, stomach, stone, stop, store, storm, story, strange, street, strong, structure, student, study, stupid, subject, substance, successful, such, sudden, sugar, suitable, summer, sun, sunny, support, sure, surprise, sweet, swim, sword

T

table, take, talk, tall, taste, taxi, tea, teach, team, tear, telephone, television, tell, ten, tennis, terrible, test, than, that, the, their, theirs, then, there, therefore, these, thick, thin, thing, think, third, this, those, though, threat, three, tidy, tie, title, to, today, toe, together, tomorrow, tonight, too, tool, tooth, top, total, touch, town, train, tram, travel, tree, trouble, true, trust, twice, try, turn, type

U

uncle, under, understand, unit, until, up, use, useful, usual, usually

V

vegetable, very, village, voice, visit

W

wait, wake, walk, want, warm, wash, waste, watch, water, way, we, weak, wear, weather, wedding, week, weight, welcome, well, west, wet, what, wheel, when, where, which, while, white, who, why, wide, wife, wild, will, win, wind, window, wine, winter, wire, wise, wish, with, without, woman, wonder, word, work, world, worry, worst, write, wrong

Y

year, yellow, yes, yesterday, yet, you, young, your, yours

Z

zero, zoo, zoom

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น